Na prodaju zemljište u KO Šije, Tešanj

  • 0

Na prodaju zemljište u KO Šije, Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 950 zvana „HALUGE“ po kulturi šuma 4. klase površine 651 m2, oranica/njiva 6. klase površine 1194 m2 i oranica njiva 7. klase površine 2285 m2, sve ukupne površine 4130 m2, upisane u KO Šije, Tešanj.

TRAŽENA CIJENA JE 5 KM/m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A 229/22


Leave a Reply