Na prodaju nekretnine u KO Miljanovci Donji, Tešanj

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Miljanovci Donji, Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljišna parcela označena k.p. brojem 258/14 zvana „OKRUGLINE“ po kulturi oranica/njiva 2. klase površine 1994 m2, upisana u KO Miljanovci Donji, Tešanj. Zemljište se nalazi na lijepoj lokaciji u Miljanovcima, pogodono je za gradnju.

CIJENA JE PO DOGOVORU

Više informacija na mob/viber/whatsapp broj +38761266025


  • -

Na prodaju plac u KO Donja Svinjašnica, Zavidovići

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 1333 zvana “DUGA NJIVA „ po katastarskoj kulturi livada 4. klase površine 5833 m2 upisana u KO Donja Svinjašnica, grad Zavidovići.Zmljošte površine oko 6 dunuma, nalazi se u mjestu Rijeka, nedaleko od magistalne ceste Živinice-Zavidovići a uz put prema naseljenom mjestu Smajilbašići. Zemljište je pogodno za uzgajanje raznih poljoprivrednih kultura, stočarstvo aili i za gradnju objekata.

TRAŽENA CIJENA JE 22.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude: AG148/23


  • 0

Na prodaju zemljište u Alibegovcima, Usora

Na prodaju zemljište u Alibegovcima, upisano u katastru kao kao k.p. 1185/3, zv. „ISANOVIĆKA“ Oranica/Njiva 5.klase površine 1000 m2, upisane u K.O. Alibegovci, Općina Usora. Zemljište se nalazi na jako lijepoj lokaciji, nedaleko od centra Tešanjke i tržnog centra Mega Mall. Zemljište se nalazi odmah uz asfaltni put Tešanjka – Alibegovci i pogodno je za gradnju.

Tražena cijena za parcelu je 40.000 KM.

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići


  • 0

Na prodaju nekretnine u Jelahu

Na prodaju bazeni i zemljište u Jelahu. Predmet prodaje su bazeni koji neko vrijeme nisu u funkciji, ali uz određenu adaptaciju mogu se super urediti, proširiti i učiniti savremeni turističkim mjestom Nalaze se na super lokaciji na oko 500-600 metara od centra Jelaha. Nekretnine omogućuju širok dijapazon djelovanja u smislu uređenja i prezentacije. Predmetne nekretnine označene su k.p. brojevima 953/2 zv. „Vrbak “ ostalo neplodno zemljište površine 5100 m2 i 313 zv. „Ada“ pašnjak 1. klase površine 458 m2 sve upisana u K.O. Jelah a od kojih je predmet posredovanja u prodaji površina od 4000 m2 uključujući i dio gdje se nalaze bazeni.

TRAŽENA CIJENA JE 215.000 EURA

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A340/22


  • -

Na prodaju zemljište u Vozućoj, Zavidovići

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 23 k.p. 1778 i 1779, ukupne površine 7399 m2, sa dijelom 1/1, upisane u KO Vozuća, Zavidovići.Tražena cijena je 15.537 KM

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 47 k.p. 1519 i 1520 , ukupne površine 153451 m2, sa dijelom 300/5400 upisane u KO Vozuća, Zavidovići.

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 53 k.p. 1511, 1512, 1528, 1529, 1538, 1717/1, 1718/1 i 1719, ukupne površine 35827 m2, sa dijelom 1/1, upisane u KO Vozuća, Zavidovići.T

Tražena cijena za parcele 1511, 1512, 1528, 1529, 1538 je 52.334 KM

Tražena cijena za parcele 1717/1, 1718/1 i 1719 je 40.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025Geomedia Jelah-TešanjPJ ZavidovićiŠifra ponude: AG139/22


  • 0

Na prodaju nekretnine u KO Vrela

Navedene nekretnine označene su kao: k.p. 530 zvana “KRČEVINA” po kulturi pašnjak 3. klase površine 1106 m2, k.p. 531 zvana “BUKVIK” šuma 3. klase površine 19571 m2 k.p. 739 voćnjak 3. klase površine 2856 m2, kuća i zgrada površine 79 m2, dvorište površine 500 m2, k.p. 740 zvana “Vrbica” voćnjak 3. klase 640 m2, k.p. 741 zvana “Vrbica” šuma 4. klase površine 1810 m2, k.p. 742 zvana “VRBICA” livada 3. klase površine 1765 m2, k.p. 743 zvana “VRBICA” oranica/njiva 5. klase površine 12091 sve upisane u K.O. Vrela i k.p. 640 „Barica“ oranica/njiva 4. Klase površine 1731 m2 K.O. Kalošević Općina Tešanj.Predmet prodaje je oko 40 dunuma zemljišta i stambeni objekat. Objekat je uslovan za korištenje, a posjeduje sve potrebne priključke. Nekretnine se nalaze u Vrelima iznad mjesta Kalošević, na entitetskoj granici između Tešnja i Teslića.

TRAŽENA CIJENA JE 170.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Kalošević, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene kao parcela k.č. br. 292 zvana „DOLIČ“ po kulturi oranica/njiva 4.klase površine 447 m2, oranica/njiva 5.klase površine 933 m2, oranica/njiva 6.klase površine 1280 m2, ukupna površina 2660 m2, .č. br. 269 zvana „KUČIŠTE“ po kulturi kuća i zgrada površine 71 m2, dvorište površine 241 m2 i k.č. br. 270 zvana „KUČIŠTE“ oranica/njiva 4.klase površine 480 m2, ukupna površine 792 m2, a sve upisane u K.O. Kalošević.

TRAŽENA CIJENA JE 20.000 EURA

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025 Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude T63/23


  • 0

Na prodaju zemljište u KO Šije, Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 950 zvana „HALUGE“ po kulturi šuma 4. klase površine 651 m2, oranica/njiva 6. klase površine 1194 m2 i oranica njiva 7. klase površine 2285 m2, sve ukupne površine 4130 m2, upisane u KO Šije, Tešanj.

TRAŽENA CIJENA JE 5 KM/m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A 229/22


  • -

Na prodaju zemljište u Kovačima, Zavidovići

Na prodaju nekretnina označenih : k.p. broj 2496/1 zvana „DRAGOLJEVINA“ po katastarskoj kulturi šuma 2. klase, površine 691 m2, k.p 2497/5 zvana „DRAGOLJEVINA“ po kulturi oranica/njiva 6. klase površine 2395 m2 ukupne površine 3086 m2, upisane u KO Činovići, grad Zavidovići. Predmet prodaje je zemljište koje se nalazi na udaljenosti od oko 500 m od ceste Zavidovići-Tuzla u mjestu Kovači. Na placu postoji započet objekat izgrađen do mrtve ploče za vikendicu ili kuću (7 x 8 metara), sa priključenim gradskim vodovodom i fiksnom telefonskom linijom. Pored gradske vode postoji plaćena subvencija i za priključak na seoski vodovod.

TRAŽENA CIJENA JE 7.500 KM /1000 m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude: AG140/23


  • -

Na prodaju zemljište u Vozućoj, Zavidovići

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 23 k.p. 1778 i 1779, ukupne površine 7399 m2, sa dijelom 1/1, upisane u KO Vozuća, Zavidovići.
Tražena cijena je 15.537 KM

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 47 k.p. 1519 i 1520 , ukupne površine 153451 m2, sa dijelom 300/5400 upisane u KO Vozuća, Zavidovići.

Tražena cijena je PO DOGOVORU

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 53 k.p. 1511, 1512, 1528, 1529, 1538, 1717/1, 1718/1 i 1719, ukupne površine 35827 m2, sa dijelom 1/1, upisane u KO Vozuća, Zavidovići.

Tražena cijena za parcele 1511, 1512, 1528, 1529, 1538 je 52.334 KM
Tražena cijena za parcele 1717/1, 1718/1 i 1719 je 40.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude: AG139/22