Na prodaju zemljište u KO Gradiška Selo, Gradiška

  • -

Na prodaju zemljište u KO Gradiška Selo, Gradiška

Na prodaju nekretnina označena kao k.p. 1836 zvana „KOVANILUK“ gradilište površine 466 m2, upisane u KO Gradiška Selo , općina Gradiška.
Predmet prodaje je zemljišna parcela koja se nalazi na lijepoj lokaciji u ulici Prvog artiljerijskog puka, nedaleko o svih bitnijih institucija, ustanova, centara, škole i ostalog,
CIJENA JE 27.000 EURA
Više informacija možete dobiti na mob/viber/whatsapp broj +38761266025


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Mekiš, općina Mekiš

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 157/1 zvana „Njiva“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 1065 m2, kuća i zgrada površine 38 m2 i dvorište površine 500 m2 i k.p. 157/6 zvana „Njiva“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 366 m2, ukupne površine 1431 m2, sve upisane u K.O. Mekiš, općina Tešanj.
Nekretnine se nalaze na lijepoj i atraktivnoj lokaciji u naseljenom mjestu Mekiš, udaljene su svega oko 1km od centra grada.
TRAŽENA CIJENA JE 72.000 KM
Napominjemo da postoji mogućnost kupovine parcela podijeljenih
na tri dijela i to po sljedećim cijenama:
Za parcelu označenu brojem jedan na fotografiji broj tri tražena cijena je 34.000 KM, dok je tražena cijena za parcele pod brojevima dva i tri po 19.000 KM
NOVE CIJENE !
TRAŽENA CIJENA JE 65.000 KM
Napominjemo da postoji mogućnost kupovine parcela podijeljenih
na tri dijela i to po sljedećim cijenama:
Za parcelu označenu brojem jedan na fotografiji broj tri tražena cijena je 30.000 KM, dok je tražena cijena za parcele pod brojevima dva i tri po 17.500 KM
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 666 481, 061 266 025 ili 061 690 768 (+38761266025 i +38761690768 viber i whatsapp kontakti)
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude A 243/20


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Ljeskovica, općina Žepče

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 312/1 zvana „GOPODARSKA ZGRADA“ po kulturi poslovna zgrada u privredi površine 103 m2, kuća i zgrada 101 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica/njiva 2. klase površine 1616 m2 ukupne površine 2320 m2, sve upisane u KO Ljeskovica, općina Žepče.
Predmet prodaje je stambena kuća upisane površine 101 m2, poslovna zgrada površine 103 m2 sa okućnicom od oko 2100 m2 u mjestu Ljeskovica. Stambeni objekat nije useljiv te je potrebna određena adaptacija kako bi se prilagodila normalnim uslovima života. Nekretnine su spmeštene na potezu koji obezbjeđuje blizinu i Zavidovića i Žepča, nedaleko od regionalnog puta koji povezuje pomenute dvije općine. Opisane nekretnine se nalaze pored mjesnog puta koji prolazi kroz Ljeskovicu, osiguran mir, idealno je za porodični život i biznis.
TRAŽENA CIJENA 55.000 EURA
NOVA CIJENA JE 49.000 EURA
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude AG 107/20


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Alibegovci, Usora

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 31 po kulturi stambena zgrada površine 56 m2, dvorište površine 412 m2, k.p. 32 voćnjak 930 m2, k.p. 33/2 oranica/njiva 3274 m2, k.p. 34/2 oranica/njiva 6. klase površine 3514 m2, sve parcele upisane u K.O. Alibegovci i k.p. 280 šuma 3. klase površine 5133 m2 K.O. Sivša, i udio u putu označen kao k.p. 34/5 i k.p. 33/1 oranica/njiva 6. klase površine 880 m2, stambena zgrada površine 57 m2, dvorište površine 500 m2, upisane u K.O. Alibegovci.
Predmet prodaje je stbeni objekat u mjestu Alibegovci, koji je useljiv i sastoji se od suterena u kojem se nalazi magaza, ljetna kuhinja i wc. Sprat stambene kuće se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje, dvije spavaće sobe i kupatila, do je potkrovlje objekta neuseljivo i potrebna je adaptacija.Pored objekta u sklopu prodaje je i voćnjak i zemljište. Nekretnine se nalaze na lijepom i mirnom mjestu u Alibegovcima, sa predivnim pogledom, okružene krasnom prirodom.
FIKSNA CIJENA JE 25.000 EURA

Za više informacija kontaktirajte nas na brojeve telefona: 032 666 481, 061 690 768 ili 061 266 025 (viber/whatsapp +38761266025 ili +38761690768)
Šifra ponude A 294/21
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići


  • -

Na prodaju zemljište u KO Liješnica, Maglaj

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 1092 zvana „Krčevina“ po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 1020 m2 upisana u KO Liješnica, općina Maglaj. Zmljište se nalazi uz samu magistralnu cestu M17, te je idealno za izgradnju stambeno poslovnih objekata, nalazi se na udaljenosti od oko 1 km od benzinske pumpe Hifa i oko 200 m od firme Saraj Milk.
TRAŽENA CIJENA JE 70.000 KM
NOVA CIJENA JE 60.000 KM
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T8/20 


  • -

Na prodaju građevinska parcela u Mekišu, općina Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnina označena k.č. brojem 1211/1 zvana „Roše“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 818 m2 upisana u K.O. Mekiš, općina Tešanj.
Nekretnina se nalazi uz sami regionalni put Novi Šeher –Prnjavor, odmah poslije raskrsnice Roše-Mekiš, a nedaleko od pilane „Proces“.
TRAŽENA CIJENA JE 62.000 KM
*Napominjemo da postoji mogućnost parcelisanja na dva jednaka dijela, sa cijenom od 31.000 KM po jednom dijelu*
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 666 481, 061 266 025 ili 061 690 768 (+38761266025 i +38761690768 viber i whatsapp kontakti)
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude A 279/21


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Gostović, mjesto Petkovići, Zavidovići

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 2379/1 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 908 m2, k.p. 2379/2 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 1094 m2, k.p. 2379/3 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 80 m2, k.p. 2380/2 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 100 m2, KO Gostović , općina Zavidovići.
Zemljište se nalazi u selu Petkovići i skretanje do parcela je sa četvrtog kilometra uz rijeku Gostović.
TRAŽENA CIJENA JE 18.000 KM
Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399, 061 266 025 ili 060 35 85 361 (viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025 ).
Agencija Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude AG 112/21


  • -

Na prodaju zemljište u mjestu Brezik, Zavidovići

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 220 zvana „PJENOVAC“ po kulturi livada 3. klase površine 1625 m2, upisane u KO Krivaja , općina Zavidovići.
Zemljište se nalazi u mjestu Brezik, odmah pored puta za selo Memiće, nedaleko od regionalnog puta Zavidovići-Tuzla. U blizini prodajne zemljišne parcele nalazi se i rijeka Krivaja. Na parceli su urađeni temelji za stambenu kuću, a pogodno je i za izgradnju vikend objekta.
TRAŽENA CIJENA JE 22.000 KM
Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na brojeve telefona 032 879 399, 060 35 85 361 i 061 266 025 (viber i whatsapp)
Šifra ponude AG 90/19
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Tešanj

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 1770 zvana „KRČEVINA“ po kulturi kuća i zgrada površine 82 m2, dvorište površine 138 m2 i k.p. 1771/1 zvana ”KRČEVINA” po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 1318 m2 sve ukupne površine 1538 , upisane u K.O. Tešanj I.
Predmet prodaje je polovina stambenog objekta sa fotografija i oko 1300 m2 zemljišta. Nekretnine se nalaze u naseljenom mjestu Ravne, u blizini mekteba, na udaljenosti od oko 1.5 km od centra Tešnja. Postoji mogućnost proširenja objekta, izgradnje novog i slično. Dio objekta koji je predmet prodaje posjeduje priključke vode, struje, telefona, urednu dokumentaciju i prepis je moguć odmah.
Također postoji mogućnost zamjene za manju kuću bez zemljišta ili manji stan.

Tražena cijena je 42.000 KM
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T15/21


  • -

Na prodaju zemljište u KO Šije, općina Tešanj

Oznake:

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 273/4 zana. „BREZIK“ po kulturi oranica/njiva 6. klase površine 1628 m2 upisana u K.O. Šije, općina Tešanj.
Predmet prodaje je zemljište, koje se nalazi u naseljenom mjestu Šije, odmah pored mjesnog puta, pogodno za gradnju.
Tražena cijena je 18.000 KM
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T18/21