• -

Na prodaju zemljište u KO Piljužići

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. broj: 1216/1 zv. „Jelačka“ oranica/njiva 3. klase površine 3870 m2, i k.č. 1209/2 zv. „Krčevina“ oranica/njiva 4. klase, površine 149 m2 1 i k.č. 1216/9 zv. „Jelačka“ prilazni put površine 700 m2 , sve upisane u K.O. Piljužiće, općina Tešanj.

Cijena po dogovoru

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 666 481 ili 061 / 266 025

Geomedia Jelah-Tešanj

Šifra ponude A 096/17


  • -

Na prodaju zemljište u K.O. Đurđevik, općina Živinice

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama označenim kao k.č. broj 19/7 zvana „Luke“ po kulturi njiva 2. klase površine 660 m2, k.č. broj 19/8 zvana „ Luke“ po kulturi oranica/njiva 2. klase površine 373 m2, k.č. broj 19/10 zvana „Luke“ po kulturi oranica/njiva 2. klase, površine 187 m2 sa dijelom 1/3 i prilazni put k.č. 19/3 zvani „Luke“, površine 401 m2 sa dijelom 1/8 K.O. Đurđevik, općina Živinice.

Tražena cijena 24.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361

Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići

Šifra ponude AG44/18


  • -

Na prodaju kuća u KO Gosovica, općina Zavidovići

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnina označena kao k.č. 798/2 zvana „NIŠANI“ po kulturi oranica/njiva 4. klase, površine 297 m2, upisane u PL broj 641, K.O. Gosovica, općina Zavidovići.
Predmet prodaje je kuća koja se sastoji od visokog prizemlja i jednog sprata. Nalazi se kod mjesta Ribnica, općina Zavidovići, na lijepom i mirnom mjestu,u blizini rijeke Krivaje, može se koristiti i kao vikend kuća.

Tražena cijena je 38.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361


Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići


Šifra ponude AG42

 


  • -

Na prodaju dvije nekretnine u ulici Matije Gupca, općina Zavidovići

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnine koje se nalaze na parcelama označenim kao k.č. broj 207/1 zvana „Ajkunića bašča“ po kulturi Kuća i zgrada (1) površine 119 m2 i Dvorište površine 500 m2, Oranica/Njiva 5. klase površine 1229 m2 , k.č.broj 207/2 „Ajkunića Bašča“ po kulturi Pašnjak 3. klase površine 510 m2, k.č. broj 208/3 zvana „Ajkunić bašča“ po kulturi Oranica/Njiva 6. klase površine 170 m2, i k.č. broj 207/3 zvana „Ajkunić bašča“ po kulturi Oranica/Njiva 6. klase, površine 370 m2, KO Dubravica. Predmet prodaje su dvije izgrađene kuće u ulici Matije Gupca. Jedna kuća se sastoji od jednog sprata, koji posjeduje sve potrebne priključke i useljiv je i potkrovlja, drugu nekretninu čine prizemlje, jedan sprat i potkrovlje. U dvorištu se nalaze i temelji na kojima je prije bila izgrađena stolarska radionica, koji su također iskoristivi.

Tražena cijena je 35.000 eura

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361

Geomedia Jelah-Tešanj PJ Zavidovići

Šifra ponude AG40


  • -

Na prodaju kuća i okućnica u mjestu Podubravlje, KO Zavidovići

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnina označena kao k.č. broj 1322/2 zvana „Podubravlje“ po kulturi kuća i zgrada (1) površine 92 m2 i voćnjak 2. klase površine 740 m2, K.O Zavidovići. Predmet prodaje je stambeni objekat koji je sagrađen na prelijepo uređenoj parceli. Kuća se sastoji od jednog sprata i potrkovlja, posjeduje sve potrebne priključke, prodaje se sa stvarima i prepis je moguć odmah. Objekat je smješten u neposrednoj blizini grada, a opet u divnom i mirnom naselju.

Tražena cijena je 65.000 eura

Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude AG43/18


  • -

Na prodaju kuća i okućnica u mjestu Poljice, KO Maglaj

Kategorija : Kuća , Zemljište

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 2895/1 zv. „Bara“ oranica/njiva 2. klase površine 6996 m2, oranica/njiva 3 klase površine 1500 i šuma 4. Klase površine 50m2, k.č.broj 2895/3 zv. „Bara“ kuća i zgrada površine 118 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica/njiva 2. klase površne 63 m2, upisane u K.O. Maglaj.
Predmet prodaje je lijepo i kvalitetno sagrađena kuća, koja se nalazi u mjestu Poljice, pored magistralnog puta M17. Kuća ima sve neophodne priključke i dozvole te urednu dokumentaciju. Lokacija objekta je idealna za stanovanje, ali također pruža i širok spektar mogućnosti za razne poslovne djelatnosti. Pored kuće nalazi se i pomoćni objekat koji se može iskoristiti u mnogobrojne svrhe.

Tražena cijena je 240.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 879 399 ili 061 / 266 025

Geomedia Jelah-Tešanj

Šifra ponude A 094/17

 


  • -

Na prodaju zemljište u KO Mravići

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama označenim kao k.č. broj 231 zv. „Krčevina“ oranica/njiva 7. klase površine 3037 m2 i k.č. broj 232,zv. „Krčevina“ prilazni put površine 296 m2, upisane u K.O. Mravići.

Tražena cijena je 4 KM / m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona

032 / 666 481 ili 061 / 266 025

Geomedia Jelah-Tešanj
Šifra ponude A 095/17


  • -

Na prodaju stambeno poslovni objekat u KO TEŠANJ I

Kategorija : Poslovni prostor

Na prodaju stambeno poslovni objekat izgrađen na parcelama označenim kao: k.č. broj: 127/2 zv. „Bukva“ oranica/njiva 4. klase površine 225 m2, k.č. 125/2 zv. „Bukva“ oranica/njiva 4. klase, kuća i zgrada i dvorište ukupne površine 559 m2 i k.č. 126/2 zv. „Bukva“ oranica/njiva 4. klase površine 225 sve upisane u K.O. Tešanj I.

Objekat posjeduje sve potrebne priključke kao i građevinsku i upotrebnu dozvolu za nadogradnju još tri sprata. Dužina objekta je 31.5 metara i nalazi se u industriskoj zoni Bukva, preko puta tvornice čarapa “Socksmaker 3″.


Tražena cijena je 350.000 KM


Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 666 481 ili 060 35 85 361

Geomedia Jelah-Tešanj

Šifra ponude A 091/17


  • -

Na prodaju kuća i okućnica u mjestu Kotlanice, KO Raduša

Kategorija : Kuća , Zemljište

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. broj: 1449/1 zv. „Okućnica“ oranica/njiva 4. klase površine 752 m2 i k.č. 1449/5 zv. „Okućnica“, oranica /njiva 4. klase površine 92 m2, upisane u K.O. Raduša.

Predmet prodaje je stambena jedinica koja se nalazi u mjestu Kotlanice. Kuća se sastoji od jednog sprata i potkrovlja. Enterijer i eksterijer kuće su lijepo i osmišljeno urađeni i svakom detalju posvećena je posebna pažnja. Objekat posjeduje urednu dokumentaciju i prepis je moguć odmah. Nekretnina se nalazi na izuzetno lijepoj i atraktivnoj lokaciji udaljenoj svega pet minuta od centra grada.


Stara  cijena je 110.000 KM

Nova cijena je 90.000 KM


Za više informacija možete nas kontktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 


Geomedia Jelah-Tešanj

Šifra ponude A 093/17

 


  • -

Na prodaju kuća u KO Raduša, u mjestu Kotlanice

Kategorija : Kuća

Na prodaju kuća izgrađena na parceli označenoj kao: k.č. broj: 1449/4 zv. „Okućnica“ oranica/njiva 4. klase površine 549 m2, upisane u K.O. Raduša.

Kuća se nalazi u mjestu Kotlanice, u neposrednoj blizini centra grada,a sastoji se od jednog sprata i potkrovlja. Objekat je renoviran, lijepo uređen, odmah je useljiv i posjeduje svu potrebnu dokumentaciju.

Tražena cijena je 60.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399 ili 061 / 266 025 


Geomedia Jelah-Tešanj


Šifra ponude A 092/17