Usluge

Privatni geometar

Na raspolaganju imate tim ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u administraciji, posredovanju i geodetskim uslugama… više

Nekretnine

posredovanje pri kupoprodaji nekretnina; tržišna procjena vrijednosti nekretnina; arhitektonsko projektovanje i legalizacija nekretnina… više

Ostale usluge

identifikacija granica parcela; izrada situacionih i idejnih rješenja; iskolčavanje objekata; prijedlog diobe i cijepanje nekretnina… više

Posljednji oglasi

Na prodaju poslovno-stambeni objekat u Jelahu

Na prodaju stambeno-poslovni objekat uknjižene površi

Detaljnije...

Na prodaju stan u centru Tešnja

Agencija Geomedia prodaje stan koji se nalazi fantasti

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Matuzići, općina Doboj Jug

Na prodaju nekretnine označene kao : k.č. broj: 273/4

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Jevadžije, općina Tešanj

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. broj: 1185 z

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Jevadžije, općina Tešanj

Na prodaju nekretnine označene kao : k.č. broj: 1184/

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Dubravica, općina Zavidovići

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 332 zvan

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Zavidovići

Oznake: 

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. broj: 538/1

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Alići, općina Zavidovići

Na prodaju nekretnine označene kao : k.p. broj 697 zva

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Maglaj

Na prodaju nekretnine označene kao: k.p. broj: 3102/2

Detaljnije...

Na prodaju nekretnina u KO Tešanj, općina Tešanj

Na prodaju nekretnina označena kao : k.p. broj: 360/3

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Jablanica, općina Maglaj

Na prodaju nekretnina označena brojem 1081/4 zvana „

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Jelah, općina Tešanj

Na prodaju nekretnine označene brojem 420/1 zvana „J

Detaljnije...

Na prodaju nekretnina u Jelahu

Na prodaju nekretnina  označena brojem 611/60 zvana

Detaljnije...

Na prodaju stambeni objekat u KO Orahovica, općina Žepče

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. 383 zv. „O

Detaljnije...

Na prodaju farma i solarna elektrana u Mravićima, Doboj-Jug

Oznake: 

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 343/2 zv

Detaljnije...

Na prodaju Motel “KONAK” u Mravićima, općina Doboj-Jug

Na prodaju nekretnina koja se nalazi na parceli označe

Detaljnije...

Na prodaju nekretnina KO Zavidovići, općina Zavidovići

Na prodaju nekretnina koja se nalazi na parceli označe

Detaljnije...

Na prodaju stan u Zavidovićima

Na prodaju stan koji se nalazi na parceli označenoj ka

Detaljnije...

Na prodaju kuća u KO Gosovica, općina Zavidovići

Na prodaju nekretnina označena kao k.č. 798/2 zvana

Detaljnije...

Na prodaju dvije nekretnine u ulici Matije Gupca, općina Zavidovići

Na prodaju nekretnine koje se nalaze na parcelama ozna

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica u mjestu Poljice, KO Maglaj

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 2895/1 z

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Mravići

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama ozna

Detaljnije...

Na prodaju stambeno poslovni objekat u KO TEŠANJ I

Na prodaju stambeno poslovni objekat izgrađen na parce

Detaljnije...

Na prodaju kuća u KO Raduša, u mjestu Kotlanice

Na prodaju kuća izgrađena na parceli označenoj kao:

Detaljnije...

Na prodaju tri nekretnine u ulici Matije Gupca, općina Zavidovići

Na prodaju kompleks nekretnina kojeg čine tri stambena

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica u mjestu Marin Han, KO Tešanj I

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. broj: 346 zv

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Gostović, općina Zavidovići

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parceli označe

Detaljnije...

Na prodaju dvije kuće u KO Mekiš

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 730 zv.

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u mjestu Vučjak, općina Zavidovići

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parceli označe

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u mjestu Skroze, općina Zavidovići

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama ozna

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Žabljak, općina Usora

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama ozna

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u mjestu Majdan, općina Zavidovići

Na prodaju zemljište u mjestu Majdan, koje se nalazi n

Detaljnije...

Na prodaju kuća u mjestu Potkleče u Zavidovićima

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 84/1 zva

Detaljnije...

Na prodaju kuća u mjestu Gostović, općina Zavidovići

Na prodaju kuća u Zavidovićima, u ulici Jusufa Polić

Detaljnije...

Na prodaju kuća i zemljište u Viništu, općina Žepče

Na prodaju 5 parcela zvane Blaževača ukupne površine

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica u K.O. Tešanjci, općina Usora

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 237/3 z

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica u blizini Zavidovića

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 583/1 z

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u K.O. Rosulje

  Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelam

Detaljnije...

Izdaje se u zakup poslovni prostor u KO Tešanjci

Izdaje se u zakup nekretnina označena kao k.č. broj:

Detaljnije...

Na prodaju kuća u centru Zavidovića

Na prodaju kuća ukupne korisne stambene površine cca

Detaljnije...

Na prodaju kuća i zemljište u mjestu Stošnica u Zavidovićima

Na prodaju kuća i zemljište u mjestu Stošnica, nedal

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica u Zavidovićima

Na prodaju nekretnine označene kao k.p. broj 528/1 zva

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u općini Čelinac

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj  181 po

Detaljnije...

Na prodaju moderno i kvalitetno uređen stambeni objekat u Zavidovićima

Na prodaju moderno i kvalitetno uređen stambeni objeka

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica u KO Matuzići

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 946 zv.

Detaljnije...

Izdaje se u zakup poslovni prostor u KO Tešanjci

Izdaje se u zakup poslovni prostor označen kao k.p. 24

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO Alibegovci

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 76/2 zv

Detaljnije...

Na prodaju kuća i okućnica

Na prodaju kuća i okućnica koje se nalaze na parceli

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u K.O. Raduša

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 1059 zv

Detaljnije...

Na prodaju zemljIšte u K.O. Žabljak i kuća sa okućnicom u K.O. Ljetinić

Na prodaju nekretnine označene kao  k.č. broj: 697 z

Detaljnije...

Na prodaju nekretnine u KO MEKIŠ

Na prodaju nekretnine označene  kao k.č . broj 811/2

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Tešanj II i KO Mekiš

Na prodaju nekretnine označene kao  k.p. broj 476/2 z

Detaljnije...

Na prodaju rekreativno-turistički objekat,općina Usora

Na prodaju nekretnina označena kao katastarska parcela

Detaljnije...

Na prodaju dvije parcele u KO Tešanj I, općina Tešanj

Na prodaju zemljišne parcele označene kao k.č. broj:

Detaljnije...

Zemljište u KO Raduša, općina Tešanj

Prodaje se sedam zemljišnih parcela u katastarskoj op

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Džemilić Planje,općina Tešanj

Na prodaju suvlasnički dio katastarske parcele broj 15

Detaljnije...

Zemljište u KO Jevadžije,općina Tešanj

Na prodaju udio u zemljišnoj parceli k.p. broj 536/1,

Detaljnije...

Na prodaju zemljište u KO Tešanj 1

Na prodaju zemljišne parcele označene kao k.p. broj 3

Detaljnije...

Na prodaju zemljišne parcele ukupne površine 11 071 m2 u općini Doboj

Oznake: 

Prodaje se zemljište ukupne površine 11 071 m2 u opć

Detaljnije...

Poslovno-stambeni objekat u Tešnju

Na prodaju stambeno poslovni objekat u Tešnju, općina

Detaljnije...

Na prodaju kuća u Tešnju, Adra br. 3

Na prodaju kuća u Tešnju, ulica Adra br. 3 izgrađena

Detaljnije...

Na prodaju poslovna zgrada u Medakovu, općina Tešanj

Na prodaju poslovna zgrada izgrađena na parceli 815/2

Detaljnije...

Na prodaju porodična kuća u KO Jelah

Na prodaju kuća u KO Jelah na atraktivnoj lokaciji por

Detaljnije...