Category Archives: Zemljište

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Miljanovci Donji, Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljišna parcela označena k.p. brojem 258/14 zvana „OKRUGLINE“ po kulturi oranica/njiva 2. klase površine 1994 m2, upisana u KO Miljanovci Donji, Tešanj. Zemljište se nalazi na lijepoj lokaciji u Miljanovcima, pogodono je za gradnju.

CIJENA JE PO DOGOVORU

Više informacija na mob/viber/whatsapp broj +38761266025


  • -

Na prodaju zemljište u KO Miljanovci Donji, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 258/1 zvana „OKRUGLINE“ po kulturi oranica/njiva 2.klase površine 16354 m2 i udio u putu k.p. 258/10 zvana “OKRUGLINE” po kulturi oranica/njiva 2.klase površine 1069 m2 upisane u K.O. Miljanovci Donji, Općina Tešanj.Predmet prodaje je velika zemljišna parcela površine od preko 16.000 m2, koja se nalazi na super lokaciji u mjestu Miljanovci, udaljenom od oko 2 km od centra Jelaha i samo 200 m udaljenosti raskrsnice Piljužići-Miljanovci iz pravca Jelaha. Do glavnog puta od parcele vodi put širok 5m. Zemljište izuzetno pogoduje raznovrsnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ali također ravno tlo pogoduje izgradnji parkinga, solarnih elektrana te poslovno-stambenih objekata.

CIJENA JE PO DOGOVORU

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A401/23


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 876/2 zvana „SLATINA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 352 m2, k.p. 884/2 zvana „SLATINA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 592 m2 i k.p. 885/2 zvana „VLASULJA“ po katastarskoj kulturi prilazni put površine 723 m2, sve ukupne površine 1667 m2, upisane u KO Novo Selo, općina Tešanj. Predmet prodaje su nekretnine koje se nalaze u Novom Selu u mjestu zvanom Dubalj. Nekretnine koje su na prodaju nekada su bile poznato banjsko lješilište,koji danas više nije u funkciji ali posjeduje izvor ljekovite vode i djelimično očuvanu infrastrukturu , kao i netaknuti prirodni ambijent, te stoga postoji mogućnost adaptacije, restauracije I ponovnog oživljavanja banjskog turizma u Tešnju.

CIJENA NA UPIT

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343 i mob/viber/whatsapp +38761266025 Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude T 69/23


  • -

Na prodaju zemljište u KO Matuzići, Doboj-Jug

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 488/3 zvana „Durin Greb“ po kulturi oranica/njiva 3. klase površine 1082 m2, k.p. broj 488/2 zvana „Durin Greb“ po kulturi oranica/njiva 3. klase površine 1083 m2 i k.p. broj 488/1 zvana „Durin Greb“ po kulturi oranica/njiva 3. klase površine 1083 m2, sve ukupne površine 3248 m2 upisane u K.O. Matuzići, Doboj-Jug. Zemljište se nalazi na odličnoj lokaciji uz najprometniju magistralnu cestu M17, preko puta poznate benzinskih pumpi „Hifa“, pogodno za gradnju industrijskih objekata i za sve poslovne djelatnosti. Lokacija ovih nekretnina je veoma atraktivna što omogućava super prometnost.

TRAŽENA CIJENA JE 60 KM /m2
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude A392/23


  • -

Na prodaju plac u KO Donja Svinjašnica, Zavidovići

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 1333 zvana “DUGA NJIVA „ po katastarskoj kulturi livada 4. klase površine 5833 m2 upisana u KO Donja Svinjašnica, grad Zavidovići.Zmljošte površine oko 6 dunuma, nalazi se u mjestu Rijeka, nedaleko od magistalne ceste Živinice-Zavidovići a uz put prema naseljenom mjestu Smajilbašići. Zemljište je pogodno za uzgajanje raznih poljoprivrednih kultura, stočarstvo aili i za gradnju objekata.

TRAŽENA CIJENA JE 22.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude: AG148/23


  • -

Na prodaju zemljište u KO Ljetinić, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 331/1, zvana “BARA „ po katastarskoj kulturi oranica/njiva 1. klase površine 4001 m1, oranica/njiva 2. klase površine 3098 m2, oranica/njiva 4. klase 2587 m2 i 331/2 zvana „BARA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 5327 m2, sve ukupne površine 15013 m2, upisane u KO Ljetinić, Tešanj. Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni i veoma je atraktivno za izgradnju privrednih objekata. Nalazi se nedaleko od Jelaha i Tešanjke i magistralne ceste M4.
TRAŽENA CIJENA JE 90KM/m2

AKCIJSKA CIJENA DO NOVE GODINE JE 85 KM/m2
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude 387/23


  • -

Na prodaju nekretnine u Alibegovcima, Usora

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 669/2 zvana „BUJADNICA“ po katastarskoj kulturi oranica/njiva 5. klase, površine 1392 m2, upisana u KO Alibegovci, Usora. Zemljište je pogodno za gradnji i nalazi se na odličnoj lokaciji u Alibegovcima u neposrednoj blizini mjesne škole, džamije, crkve , na udaljenosti od 2 km od centra Tešanjke, a pored lokalne ceste od Alibegovaca prema Makljenovcu i Doboju. Postojeći objekat posjeduje sve potrebne dozvole za gradnju i priključke.

TRAŽENA CIJENA JE 45.000 EURA

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A377/23


  • 0

Na prodaju zemljište u Alibegovcima, Usora

Na prodaju zemljište u Alibegovcima, upisano u katastru kao kao k.p. 1185/3, zv. „ISANOVIĆKA“ Oranica/Njiva 5.klase površine 1000 m2, upisane u K.O. Alibegovci, Općina Usora. Zemljište se nalazi na jako lijepoj lokaciji, nedaleko od centra Tešanjke i tržnog centra Mega Mall. Zemljište se nalazi odmah uz asfaltni put Tešanjka – Alibegovci i pogodno je za gradnju.

Tražena cijena za parcelu je 40.000 KM.

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići


  • -

Na prodaju zemljište u Vozućoj, Zavidovići

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 23 k.p. 1778 i 1779, ukupne površine 7399 m2, sa dijelom 1/1, upisane u KO Vozuća, Zavidovići.Tražena cijena je 15.537 KM

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 47 k.p. 1519 i 1520 , ukupne površine 153451 m2, sa dijelom 300/5400 upisane u KO Vozuća, Zavidovići.

Na prodaju nekretnine upisane u posjedovni list broj 53 k.p. 1511, 1512, 1528, 1529, 1538, 1717/1, 1718/1 i 1719, ukupne površine 35827 m2, sa dijelom 1/1, upisane u KO Vozuća, Zavidovići.T

Tražena cijena za parcele 1511, 1512, 1528, 1529, 1538 je 52.334 KM

Tražena cijena za parcele 1717/1, 1718/1 i 1719 je 40.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025Geomedia Jelah-TešanjPJ ZavidovićiŠifra ponude: AG139/22


  • 0

Na prodaju zemljište u KO Velika Brijesnica, Doboj Istok

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 1988/1 zvana „STUDENAC“ po kulturi oranica/njiva 1. klase ukupne površine 3395 m2 upisane u K.O. Velika Brijesnica, Doboj Istok. Predmet prodaje je zemljišna parcela koja se nalazi u mjestu Velika Brijesnica nedaleko od centra Doboj Istoka.

TRAŽENA CIJENA JE 100.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići