Na prodaju zemljište u KO Matuzići, općina Doboj-Jug

  • -

Na prodaju zemljište u KO Matuzići, općina Doboj-Jug

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 573/1 zvana „Korlat“ po kulturi livada 3. klase površine 2563 m2 (predmet prodaje su 2000 m2, ne prodaje se dio parcele u iznosu od 500 m2 koji graniči sa parcelom označenom kao k.p. 573/2 ) upisana u K.O. Matuzići sa dijelom 1/1 , k.p. 573/3 zvana „Korlat“ put bez oznake površine 60 m2 i k.p. 575/4 zvana „Korlat“ put bez oznake površine 398 m2 upisane u K.O. Matuzići sa dijelom 1/5.
Predmet prodaje je zemljišna parcela u Matuzićima na super lokaciji, nedaleko od magistralne ceste M4 i centra Matuzića. Super prostor za građenje i život zbog frekventnosti lokacije.
TRAŽENA CIJENA JE 50.000 KM/1000 m2

AKCIJSKA PONUDA ! ! ! NOVA CIJENA JE 48.000 KM/1000 m2


Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)
Šifra ponude A 290/21
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići