Na prodaju zemljište u KO Pločnik, Doboj

  • -

Na prodaju zemljište u KO Pločnik, Doboj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 487/1 po kulturi šuma 4. klase površine 553 m2 i k.p. 488 oranica/njiva 6. klase površine 3241 m2 i vikend objekat površine 20 m2 upisane u K.O. Pločnik, Doboj.
CIJENA PO DOGOVORU
Za više informacija kontaktirajte nas na mob/viber/whatsapp broj +38761266025
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T28/21