Na prodaju nekretnine u Alibegovcima, Usora

  • -

Na prodaju nekretnine u Alibegovcima, Usora

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnina označena k.p. brojem 669/2 zvana „BUJADNICA“ po katastarskoj kulturi oranica/njiva 5. klase, površine 1392 m2, upisana u KO Alibegovci, Usora. Zemljište je pogodno za gradnji i nalazi se na odličnoj lokaciji u Alibegovcima u neposrednoj blizini mjesne škole, džamije, crkve , na udaljenosti od 2 km od centra Tešanjke, a pored lokalne ceste od Alibegovaca prema Makljenovcu i Doboju. Postojeći objekat posjeduje sve potrebne dozvole za gradnju i priključke.

TRAŽENA CIJENA JE 45.000 EURA

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A377/23


  • -

Na prodaju stambeni objekat u KO Alibegovci, Usora

Na prodaju stambeni objekat u naselju Alibegovci. Objekat je uknjižene površine 100 m2, a sastoji se od podruma, prizemlja i sprata od kojih je podrum uslovan za stanovanje, ima odvojeno brojilo za struju, dok posebno brojilo za struju imaju prizemlje i sprat. Objekat je spojen na mjesni vodovod. Nalazi se pored puta, prva kuća s desne strane poslije mjesnog groblja u Alibegovcima. Pored stambenog objekta na prodaju je i voćnjak površine oko 1800 m2.

TRAŽENA CIJENA JE 150.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude A 298/21

Nekretnine su označene k.p brojem . 250/5 ZV. „Podkućnica“ oranica/njiva 5. klase površine 1540 m2, stambena zgrada 100 m2, dvorište 500 m2, upisana u K.O. Alibegovci, općina Usora.