Na prodaju nekretnine u KO Gostović, mjesto Petkovići, Zavidovići

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Gostović, mjesto Petkovići, Zavidovići

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 2379/1 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 908 m2, k.p. 2379/2 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 1094 m2, k.p. 2379/3 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 80 m2, k.p. 2380/2 zvana „SELIŠTE“ po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 100 m2, KO Gostović , općina Zavidovići.
Zemljište se nalazi u selu Petkovići i skretanje do parcela je sa četvrtog kilometra uz rijeku Gostović.
TRAŽENA CIJENA JE 18.000 KM
Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399, 061 266 025 ili 060 35 85 361 (viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025 ).
Agencija Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude AG 112/21