Na prodaju nekretnine u KO Kraševo, Tešanj

  • 0

Na prodaju nekretnine u KO Kraševo, Tešanj

Na prodaju nekretnine u mjestu Kraševo, nalaze se na super lokaciji, nedaleko od džamije, područne skole, a na udaljenosti od svega oko 200 m od tromeđe naselja Mravići-Kraševo-Matuzići. Također nekrentine su udaljene oko 2 km od magistralne ceste i svih većih centara u okruženju. Objekat ima oko 100 do 120 m2 korisnog stambenog prostora jako lijepo raspoređenog i uređenog.

CIJENA JE PO DOGOVORU

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)

 Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidović

 Šifra ponude A403/23

Navedene nekretnine označene su k.p.brojem  493/4  zvana  „BRDO“  oranica/njiva 4.klase površine  37 m2, k.p.  492/1 zv. “BRDO” oranica/njiva 4.klase površine 97 m2, k.p. 492/2 zvana “BRDO” kuća I zgrada površine 42 m2 i  dvorište površine 373 m2, upisane u K.O. Kraševo, Tešanj.


  • 0

Na prodaju nekretnine u KO Kraševo, Tešanj

Predmet prodaje su stambeni objekat i 3393 m2 zemljišta koji se nalaze u mjestu Kraševo u Tešnju pored magistralnog puta Doboj-Teslić. Nekretnine se nalaze na fantastičnoj i atraktivnoj lokaciji pogodnoj za pokretanje privrede i biznisa raznih djelatnosti. Fantastičan položaj ovih nekretnina doprinosi i tome da se nalazi između pumpe Jelić i centra Konzum, nedaleko od carinskog terminala, najprometnijeg dijela ovog područja.
TRAŽENA CIJENA JE 500.000 EURA
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Nekretnine označene k.p.brojevima 200/1, zvana BARA po kulturi oranica/njiva 4.klase, ukupne površine 863 m2, k.p. br. 200/3, zvana BARA po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 323 m2, kuća i zgrada površine 62 m2, dvorište površine 500 m2, ukupnepovršine 885 m2, a sve ukupne površine 1748 m2, upisane u K.O. Kraševo, Tešanj.
Kao i parcele označene k.p. brojevima 200/8 zvana BARA, po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 570 m2, k.p. 200/2 zvana BARA, po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 334 m2, k.p. 200/7 zvana BARA, po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 180 m2, k.p. 199 zvana OSKORUŠA, po kulturi kuća i zgrada površine 97 m2, dvorište 354 m2, prilazni put 110 m2, ukupne površine 561 m2, a sve ukupne površine 1645 m2 , sve upisane u KO Kraševo, Tešanj.