Na prodaju nekretnine u KO Kraševo, Tešanj

  • 0

Na prodaju nekretnine u KO Kraševo, Tešanj

Predmet prodaje su stambeni objekat i 3393 m2 zemljišta koji se nalaze u mjestu Kraševo u Tešnju pored magistralnog puta Doboj-Teslić. Nekretnine se nalaze na fantastičnoj i atraktivnoj lokaciji pogodnoj za pokretanje privrede i biznisa raznih djelatnosti. Fantastičan položaj ovih nekretnina doprinosi i tome da se nalazi između pumpe Jelić i centra Konzum, nedaleko od carinskog terminala, najprometnijeg dijela ovog područja.
TRAŽENA CIJENA JE 500.000 EURA
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 666 481, 061 266 025 ili 061 690 768 (viber i whatsapp brojevi)
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Nekretnine označene k.p.brojevima 200/1, zvana BARA po kulturi oranica/njiva 4.klase, ukupne površine 863 m2, k.p. br. 200/3, zvana BARA po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 323 m2, kuća i zgrada površine 62 m2, dvorište površine 500 m2, ukupnepovršine 885 m2, a sve ukupne površine 1748 m2, upisane u K.O. Kraševo, Tešanj.
Kao i parcele označene k.p. brojevima 200/8 zvana BARA, po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 570 m2, k.p. 200/2 zvana BARA, po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 334 m2, k.p. 200/7 zvana BARA, po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 180 m2, k.p. 199 zvana OSKORUŠA, po kulturi kuća i zgrada površine 97 m2, dvorište 354 m2, prilazni put 110 m2, ukupne površine 561 m2, a sve ukupne površine 1645 m2 , sve upisane u KO Kraševo, Tešanj.