Zemljište u KO Raduša, općina Tešanj

  • -

Zemljište u KO Raduša, općina Tešanj

Kategorija : Bez kategorije

Prodaje se sedam zemljišnih parcela u katastarskoj općini Raduša. Katastarske parcele koje su na prodaju označene su brojevima 1676 , 1677/1 , 1677/2, 2798, 2799 , 2802 , 2803/1 , 2808; CIJENA ZA PARCELE OZNAČENE BROJEVIMA 1676 , 1677/1 , 1677//2 IZNOSI: 35.000 KM. Ukupna površina tri nabrojane parcele iznosi 6032 m2. CIJENA ZA PARCELE OZNAČENE BROJEVIMA 2798 , 2799 IZNOSI: 20.000 KM. Površina nabrojanih parcela iznosi 4072 m2.

Cijena za katastarsku parcelu broj 2800/2, a na kojoj je sagrađena kuća, iznosi 50.000 KM, dok je cijena za katastarsku parcelu broj 2808, ukupne površine 5705 m2, cijena 20.000 KM

Za više informacija nazovite na 032 666-481 ili na Viber kontakt 061 266 025