Zemljište u KO Jevadžije,općina Tešanj

  • -

Zemljište u KO Jevadžije,općina Tešanj

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju udio u zemljišnoj parceli k.p. broj 536/1, zvana Pundača, katastarska općina Jevadžije. Ukupna površina zemljišne parcele iznosi 3175 m2.

Tražena cijena za suvlasnički dio: 40.000 KM

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 ili na Viber kontakt +387 61 266 025