Na prodaju nekretnine u KO Tešanj

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Tešanj

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 1770 zvana „KRČEVINA“ po kulturi kuća i zgrada površine 82 m2, dvorište površine 138 m2 i k.p. 1771/1 zvana ”KRČEVINA” po kulturi oranica/njiva 5. klase površine 1318 m2 sve ukupne površine 1538 , upisane u K.O. Tešanj I.
Predmet prodaje je polovina stambenog objekta sa fotografija i oko 1300 m2 zemljišta. Nekretnine se nalaze u naseljenom mjestu Ravne, u blizini mekteba, na udaljenosti od oko 1.5 km od centra Tešnja. Postoji mogućnost proširenja objekta, izgradnje novog i slično. Dio objekta koji je predmet prodaje posjeduje priključke vode, struje, telefona, urednu dokumentaciju i prepis je moguć odmah.
Također postoji mogućnost zamjene za manju kuću bez zemljišta ili manji stan.

Tražena cijena je 42.000 KM
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T15/21