Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 876/2 zvana „SLATINA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 352 m2, k.p. 884/2 zvana „SLATINA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 592 m2 i k.p. 885/2 zvana „VLASULJA“ po katastarskoj kulturi prilazni put površine 723 m2, sve ukupne površine 1667 m2, upisane u KO Novo Selo, općina Tešanj. Predmet prodaje su nekretnine koje se nalaze u Novom Selu u mjestu zvanom Dubalj. Nekretnine koje su na prodaju nekada su bile poznato banjsko lješilište,koji danas više nije u funkciji ali posjeduje izvor ljekovite vode i djelimično očuvanu infrastrukturu , kao i netaknuti prirodni ambijent, te stoga postoji mogućnost adaptacije, restauracije I ponovnog oživljavanja banjskog turizma u Tešnju.

CIJENA NA UPIT

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343 i mob/viber/whatsapp +38761266025 Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude T 69/23


  • -

Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene kao k.p. brojevima 752/2, 753/1, 753/2 , 753/3 , 753/4 , 754/1, 754/2 , 755/1, 755/2, sve ukupne površine 24982 m2, upisane u K.O. Novo Selo. Fokus prodaje jeste velika površina zemljišta koja u ukupnoj površini iznosi 24982 m2, a čine je livada i mali dio šuma. Nalazi se na super lokaciji u mjestu Dubalj u Medakovu, nedaleko od industijskih zona Vila i Bukva, a parcele su udaljene oko 600 m od glavnog puta industrijske zone i oko 800 m od buduce glavne saobraćajne petlje koridora 5C. Put do parcela je asfaltiran, zemljište je pogodno za gradnju. Uz parcelu se nalazi kompletna infrastruktura (voda, struja, telefon). Na osnovu ispitivanja Instituta za geofiziku Beograd na parceli je pronađena pitka voda za eksploataciju.
TRAŽENA CIJENA JE 11 EURA/M2

NOVA CIJENA JE 10.5 EURA/M2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude A324/22