Na prodaju nekretnine u KO Kalošević, Tešanj

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Kalošević, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene kao parcela k.č. br. 292 zvana „DOLIČ“ po kulturi oranica/njiva 4.klase površine 447 m2, oranica/njiva 5.klase površine 933 m2, oranica/njiva 6.klase površine 1280 m2, ukupna površina 2660 m2, .č. br. 269 zvana „KUČIŠTE“ po kulturi kuća i zgrada površine 71 m2, dvorište površine 241 m2 i k.č. br. 270 zvana „KUČIŠTE“ oranica/njiva 4.klase površine 480 m2, ukupna površine 792 m2, a sve upisane u K.O. Kalošević.

TRAŽENA CIJENA JE 20.000 EURA

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025 Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude T63/23