Na prodaju zemljište u Tesliću

  • -

Na prodaju zemljište u Tesliću

Kategorija : Zemljište

 Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem  920/10 zvana „Kreveta“, po kulturi njiva 3. klase  površine 617 m2, upisana u KO Teslić, Opština Teslić, posjedovni list broj  277.

Predmet prodaje je zemljište koje se nalazi na super lokaciji u Tesliću, nedaleko od Šumskog Gazdinstva “Borja”  i u blizini pravoslavne crkve .

TRAŽENA CIJENA JE 60 KM/m2

Za više informacija kontaktirajte nas na brojeve telefona: 032 666 481, 061 690 768 ili 061 266 025 (viber/whatsapp +38761266025 ili +38761690768)

Šifra ponude A 293/21

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići