Na prodaju zemljište u Kovačima, Zavidovići

  • -

Na prodaju zemljište u Kovačima, Zavidovići

Na prodaju nekretnina označenih : k.p. broj 2496/1 zvana „DRAGOLJEVINA“ po katastarskoj kulturi šuma 2. klase, površine 691 m2, k.p 2497/5 zvana „DRAGOLJEVINA“ po kulturi oranica/njiva 6. klase površine 2395 m2 ukupne površine 3086 m2, upisane u KO Činovići, grad Zavidovići. Predmet prodaje je zemljište koje se nalazi na udaljenosti od oko 500 m od ceste Zavidovići-Tuzla u mjestu Kovači. Na placu postoji započet objekat izgrađen do mrtve ploče za vikendicu ili kuću (7 x 8 metara), sa priključenim gradskim vodovodom i fiksnom telefonskom linijom. Pored gradske vode postoji plaćena subvencija i za priključak na seoski vodovod.

TRAŽENA CIJENA JE 7.500 KM /1000 m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025

Geomedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude: AG140/23