Na prodaju zemljište u KO Žabljak, općina Usora

  • -

Na prodaju zemljište u KO Žabljak, općina Usora

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama označenim kao k.č. broj: 234/3 zv. „Brdo“ oranica/njiva 6. klase površine 800 m2, k.č. 234/4 zv. „Brdo“ šuma 3. klase površine 2062 m2, sa dijelom 1/1, ukupna površina ovih parcela je 2862 m2 i k.č. 234/6 zv. „Brdo“ prilazni put, površine 238 m2, sa dijelom 2/8, a sve upisane u K.O. Žabljak, općina Usora.

Cijena je 30.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 666 481 ili 061 / 266 025

Agencija Geomedia Jelah-Tešanj