Na prodaju zemljište u KO Tešanj II i KO Mekiš

  • -

Na prodaju zemljište u KO Tešanj II i KO Mekiš

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju nekretnine označene kao  k.p. broj 476/2 zvana „KOSE“ po kulturi Oranica/Njiva 6. klase,  površine 483 m2, KO Tešanj II i k.p.. broj  19/4  zvana  „DOBRO POLJE“ po kulturi  Voćnjak 4. klase  površine 599 m2, KO MEKIŠ, ukupna površina prodajnih nekretnina iznosi 1082 m2. Zemljište posjeduje urednu dokumentaciju.

TRAŽENA CIJENA : 11 KM / m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve: 061-266-025 / 032-879-399

GEOMEDIA JELAH-TEŠANJ
PJ Zavidovići