Na prodaju zemljište u KO Šije, općina Tešanj

  • -

Na prodaju zemljište u KO Šije, općina Tešanj

Oznake:

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 273/4 zana. „BREZIK“ po kulturi oranica/njiva 6. klase površine 1628 m2 upisana u K.O. Šije, općina Tešanj.
Predmet prodaje je zemljište, koje se nalazi u naseljenom mjestu Šije, odmah pored mjesnog puta, pogodno za gradnju.
Tražena cijena je 18.000 KM
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T18/21