Na prodaju zemljište u KO Raduša, Tešanj

  • -

Na prodaju zemljište u KO Raduša, Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 802 zvana „LUJNICA“ po kulturi šuma 3.klase površine 1049 m2, k.p 803/1 zvana ,,LUJNICA” po kulturi voćnjak 4. klase površine 1606 m2 i k.p. 803/2 zvana ,,LUJNICA” po kulturi oranica/njiva 5.klase površine 7670 m2 upisane u K.O. Raduša, općina Tešanj.
Napominjemo da je moguća prodaja kompletnog posjeda ali i pojedinačnih parcela, parcelisanih kao što je prikazano na skici u prilogu površina od 500 do 1050 m2.
TRAŽENA CIJENA JE 16 KM/m2
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T17/21