Na prodaju zemljište u KO Piljužići

  • -

Na prodaju zemljište u KO Piljužići

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 1378/2 zvana „Ograda“ po kulturi oranica/njiva 3. klase površine 2914 m2 k.p. 264 zvana „Gaj“ po kulturi oranica/njiva 4. klase površine 1136 i oranica/njiva 5. klase površine 720 m2 upisane u K.O. Piljužići.
TRAŽENA CIJENA ZA K.P. 1387/2 zv.“OGRADA“ JE 60.000 KM
TRAŽENA CIJENA ZA K.P. 264 zv.“GAJ“ JE 15.000 KM
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)
Šifra ponude A284/21
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići