Na prodaju zemljište u KO Ljetinić, Tešanj

  • -

Na prodaju zemljište u KO Ljetinić, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojevima 331/1, zvana “BARA „ po katastarskoj kulturi oranica/njiva 1. klase površine 4001 m1, oranica/njiva 2. klase površine 3098 m2, oranica/njiva 4. klase 2587 m2 i 331/2 zvana „BARA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 5327 m2, sve ukupne površine 15013 m2, upisane u KO Ljetinić, Tešanj. Zemljište se nalazi u industrijskoj zoni i veoma je atraktivno za izgradnju privrednih objekata. Nalazi se nedaleko od Jelaha i Tešanjke i magistralne ceste M4.
TRAŽENA CIJENA JE 90KM/m2

AKCIJSKA CIJENA DO NOVE GODINE JE 85 KM/m2
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481 ili 061 / 266 025 (viber/whatsapp broj +38761266025)
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude 387/23