Na prodaju zemljište u K.O. Rosulje

  • -

Na prodaju zemljište u K.O. Rosulje

Kategorija : Zemljište

 

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama označenim kao k.p. broj 565/1 zvana “Brdo” , čija površina iznosi 1625 m2 i k.p. broj 564/3 zvana “Brdo”, pristupni put površine 242 m2, K.O. Rosulje, općina Tešanj.

Cijena po dogovoru

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032/666 481 ili 061/266 025
Geomedia Jelah-Tešanj