Na prodaju zemljište u K.O. Đurđevik, općina Živinice

  • -

Na prodaju zemljište u K.O. Đurđevik, općina Živinice

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama označenim kao k.č. broj 19/7 zvana „Luke“ po kulturi njiva 2. klase površine 660 m2, k.č. broj 19/8 zvana „ Luke“ po kulturi oranica/njiva 2. klase površine 373 m2, k.č. broj 19/10 zvana „Luke“ po kulturi oranica/njiva 2. klase, površine 187 m2 sa dijelom 1/3 i prilazni put k.č. 19/3 zvani „Luke“, površine 401 m2 sa dijelom 1/8 K.O. Đurđevik, općina Živinice.

Tražena cijena 24.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361

Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići

Šifra ponude AG44/18