Na prodaju rekreativno-turistički objekat,općina Usora

  • -

Na prodaju rekreativno-turistički objekat,općina Usora

Kategorija : Poslovni prostor

Na prodaju nekretnina označena kao katastarska parcela broj: 42/2,parcela zvana „Šljunkara“ po kulturi pašnjak 3. klase površine 5000 m2 i katastarska parcela broj 42/3 takođe zvana „Šljunkara“, po kulturi Pašnjak 3. klase površine 2000 m2, obje upisane u PL broj13, katastarska općina Tešanjka, Općina Usora.

Tražena cijena za predmetnu nekretninu iznosi 1.102.066 KM

Za više informacija možete nazvati na 032 666-481 ili na mobilni ili Viber kontakt broj 061 266-025