Na prodaju nekretnine u općini Čelinac

  • -

Na prodaju nekretnine u općini Čelinac

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj  181 po kulturi dvorište površine 594 m2 i kuća i zgrada površine 87 m2, k.č. 499 po kulturi njiva 5. klase površine 712 m2 i livada 3. klase  površine 70 m2, k.č. 1168  po kulturi voćnjak 1. klase površine 520 m2, k.č.  1169 po kulturi njiva 6. klase  površine 6546 m2, k.č 1170  po kulturi njiva 6. klase površine 2272 m2, k.č. 1171  po kulturi šuma 4. klase  površine 1857 m2, k.č. 1525 po kulturi pašnjak 4. klase površine 11 320 m2, k.č. 1525 po kulturi pašnjak 5. klase površine 8712 m2, k.č. 1526  po kulturi šuma 4. klase površine 398 m2, k.č. 1527  po kulturi šuma 5. klase  površine 2161 m2, k.č. 1543  po kulturi njiva 5. klase površine 13 827 m2, k.č. 1544 po kulturi šuma 4. klase površine 941 m2, sve ukupne površine 50 017 m2, KO ČELINAC DONJI, OPĆINA ČELINAC.
Cijena na upit
Za više informacija možete nas kontaktirati na broj telefona 061 / 266 – 025