Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo

Na prodaju nekretnine označene k.p. brojem 876/2 zvana „SLATINA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 352 m2, k.p. 884/2 zvana „SLATINA“ po katastarskoj kulturi livada 3. klase površine 592 m2 i k.p. 885/2 zvana „VLASULJA“ po katastarskoj kulturi prilazni put površine 723 m2, sve ukupne površine 1667 m2, upisane u KO Novo Selo, općina Tešanj. Predmet prodaje su nekretnine koje se nalaze u Novom Selu u mjestu zvanom Dubalj. Nekretnine koje su na prodaju nekada su bile poznato banjsko lješilište,koji danas više nije u funkciji ali posjeduje izvor ljekovite vode i djelimično očuvanu infrastrukturu , kao i netaknuti prirodni ambijent, te stoga postoji mogućnost adaptacije, restauracije I ponovnog oživljavanja banjskog turizma u Tešnju.

CIJENA NA UPIT

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343 i mob/viber/whatsapp +38761266025 Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com

GEOmedia Jelah-Tešanj

PJ Zavidovići

Šifra ponude T 69/23