Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo, Tešanj

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Novo Selo, Tešanj

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. 752/2 zv. „Dubalj“ šuma 3. klase površine 2221 m2, k.p. 753/1 zv. „Dubalj“ livada 4. klase površine 2828 m2, k.p. 753/2 zv. „Dubalj“ livada 4. klase površine 326 m2, k.p. 753/3 zv. „Dubalj“ livada 4. klase površine 801 m2, k.p. 753/4 zv. „Dubalj“ livada 4. klase površine 3739 m2, k.p. 754/1 zv. „Dubalj“ šuma 3. klase površine 2877 m2, k.p. 754/2 zv. „Dubalj“ šuma 3. klase površine 3166 m2, k.p. 755/1 zv. „Dubalj“ oranica/njiva 5. klase površine 2640 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 2843 m2, k.p. 755/2 zv. „Dubalj“ oranica/njiva 5.klase površine 2225 m2 i oranica/njiva 6. klase površine 1316 m2, ukupne površine 24982 m2, sve upisane u K.O. Novo Selo . Fokus prodaje je velika površina zemljišta koja u ukupnoj površini iznosi 24982 m2, ačini jelivada i šuma. Nalazi se na super lokaciji nedaleko od industijskih zona Vila i Bukva. Zemljište je pogodno za gradnju
TRAŽENA CIJENA JE 11 EURA/M2
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 666 481, 061 266 025 ili 061 690 768 (+38761266025 i +38761690768 viber i whatsapp kontakti)
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude A324/22