Na prodaju nekretnine u KO Gostović, Zavidovići

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Gostović, Zavidovići

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene : k.p. brojevima 1525 zvana „BARICE“ po kulturi oranica/njiva 6. klase površine 1700 m2, k.p. 1526 zvana „BARICE“ po kulturi voćnjak 4. klase površine 767 m2, k.p. 1643/1 zvana „TOPOLOVO BRDO“ po kulturi šuma 4. klase površine 1740 m2 i k.p. 1643/2 zvana „TOPOLOVO BRDO“ po kulturi šuma 4. klase površine 1900 m2, ukupne površine 6107, sve upisane u KO Gostović, grad Zavidovići.
CIJENA PO DOGOVORU
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 879 399 ili mob/viber/whatsapp +387603585361 ili +38761266025
Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude: AG131/22