Na prodaju nekretnine u KO Dubravica, općina Zavidovići

  • -

Na prodaju nekretnine u KO Dubravica, općina Zavidovići

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 332 zvana „Trnovi bregovi“ po kulturi vočnjak 3. klase površine 3074 m2 i oranica/njiva 5. klase površine 1136 m2, k.č. 333/4 zvana „Trnovi Bregovi“ po kluturi prilazni put površine 179 m2 i k.č. 333/6 zvana „Trnovi Bregovi“ po kulturi kuća i zgrada površine 16 m2, oranica / njiva 5. klase površine 841 i šuma 4. klase površine 52 m2, a sve ukupne površine 5298 m2, upisane u KO Dubravica, općina Zavidovići. Predmet prodaje je zemljište koje se nalazi u mjestu Podubravlje, pogodno je za gradnju, nalazi se na lijepom i mirnom mjestu i odmah pored glavnog puta. Tražena cijena je 20 KM / m2 Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361 Geomedia Jelah-Tešanj PJ Zavidovići Šifra ponude AG 63/18