Na prodaju kuća i okućnica u K.O. Tešanjci, općina Usora

  • -

Na prodaju kuća i okućnica u K.O. Tešanjci, općina Usora

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 237/3 zv. „Luka“ oranica/njiva 3, klase, površine 91 m2, k.č. broj 238/3 zv. “Luka“, stambena zgrada površine 73 m2 i oranica/njiva 3. klase površine 118 m2, k.č. 238/7 zv. „Luka“, oranica/ njiva 3. klase površine 432 m3 i k.č. 238/14 zv. „Luka“, prilazni put, površine 45 m2 i udio u prilaznom putu označen kao k.č. broj 238/1 zv. „Luka“ površine 150 m2, a sve upisane u KO Tešanjka, općina Usora.
Predmet prodaje je stambena jedinica, koja je lijepo i kvalitetno uređena, nalazi se centru Tešanjke, preko puta benzinske pumpe i osnovne škole. Sva dokumentacija je uredna.
Tražena cijena je 75.000 eura

NOVA CIJENA JE 55.000 EURA
Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 879 – 399 ili 061 / 266 – 025
Geomedia Jelah-Tešanj