Na prodaju dvije parcele u KO Tešanj I, općina Tešanj

  • -

Na prodaju dvije parcele u KO Tešanj I, općina Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljišne parcele označene kao k.č. broj: 325/55 zv. Krndija, po kulturi Oranica/Njiva 6. klase, površine 610 m2, i k.č. broj 325/56 zv. Krndija, Oranica/Njiva 6. klase, površine 620 m2 sve upisane u Pl. broj 2235 KO Tešanj I, odnosno upisane u Zemljišnoknjižni uložak broj 3464 katastarska općina Tešanj I.

Predmetne nekretnine sačinjavaju ukupnu površinu od 1230 m2 te su samim time i pristupačne jer se nalaze pored puta.

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 ili na Viber kontakt +387 61 266 025