Iznajmljuje se u zakup poslovni prostor u Tešnju

  • -

Iznajmljuje se u zakup poslovni prostor u Tešnju

Iznajmljuje se u zakup nekretnina označena k.p. brojem 1401/1EJ2 suvlasnički dio od 42/186 na k.č.br. 1401/1 s kojim je povezano pravo vlasništva na etažnoj jedinici označenoj kao Poslovni prostor 2 površine 42,27 m2 (radni prostor,WC), upisana u K.O. TEŠANJ I.
Predmet iznajmljivanja u zakup je poslovni prostor koji je površine 42.27 m2 sa mokrim čvorom. Prostor se nalazi u neposrednoj blizini zgrade Općine i pripada samom centru grada, te je kao takav veoma atraktivan za iznajmljivanje i može se koristiti za biroe, ordinacije, salone, agencije i ostalo.
TRAŽENA CIJENA MJESEČNE NAJAMNINE JE 400 KM ( u cijenu uključeni troškovi grijanja)
Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 032 943 343, mob/viber/whatsapp +38761992590 i +38761266025
Ili na e-mail adresu: geomedia.tesanj@gmail.com
GEOmedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići
Šifra ponude T21/21