Category Archives: Farma i solana

  • -

Na prodaju farma i solarna elektrana u Mravićima, Doboj-Jug

Oznake:

Kategorija : Farma i solana

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 343/2 zvana „Polje“ po kulturi poslovni objekat i dvorište površine 676 m2 na kojoj je sagrađena farma za tov junadi, k.č. broj 343/3 zvana „Polje“ po kulturi oranica/njiva 3. klase i oranica/njiva 6. klase površine 696 m2 i k.č. broj 344/2 oranica/njiva 2.klase i oranica/njiva 6. klase površine 737 m2, sve ukupne površine 2109 m2 upisane u K.O. Mravići, općina Doboj-Jug. Također na prodaju je i solarna fotonaponska elektrana „KONAK“ instalisane snage 30KW, koja je izgrađena na parceli označenoj kao k.č. broj 343/1 zvana „Polje“ po kulturi oranica/njiva 3. klase i poslovna zgrada u privredi, površine 916 m2, upisana u K.O. Mravići, općina Doboj-Jug. Farma u Mravićima na prodaju je sa svim pratećim objektima, kao i uređenim sistemom pojilica i hranjenja stoke. Pored farme i solarne elektrane nalazi se i kutak za odmor i opuštanje u kome se nalaze zidana peć za roštilj, sač, kotlić, ražanj i ostali sadržaji. Osim toga izgrađena je i moderno uređena sušara za voće, kao i sušara za meso. Solarna fotonaponska elektrana „KONAK“ instalisane snage 30KW. elektrana posjeduje svu potrebnu dokumentaciju i ugovore za isporuku električne energije do 2027 godine. Godišnji prihod elektrane je oko 25.000,00 – 30.000,00KM zavisno od sezone. Tražena cijena za solarnu elektranu, farmu i zemljište je 500.000 KM

*NOVA CIJENA JE 330.000 KM*

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 032 / 666 481, 061 / 690 768 ili 061 / 266 025 Geomedia Jelah-Tešanj