Monthly Archives: Decembar 2017

  • -

Na prodaju zemljište u KO Gostović, općina Zavidovići

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parceli označenoj kao k.č. broj 2282/2 zvana “Barica”, po kulturi Livada 3. klase, ukupne površine 1000 m2, a koja se nalazi u K.O. Gostović, općina Zavidovići.

Tražena cijena je 11.000 KM

Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399 ili 060 35 85 361.

Agencija Geomedia Jelah-Tešanj
PJ Zavidovići


  • -

Na prodaju dvije kuće u KO Mekiš

Kategorija : Kuća

Na prodaju nekretnine označene kao k.č. broj: 730 zv. „Bašča“ kuća i zgrada površine 96 m2, dvorište površine 500 m2, oranica/njiva 6. klasa površine 950 m2, ukupne površine 1546, sve upisane u K.O. Mekiš, Općina Tešanj.

Na parceli se nalaze dvije kuće. Obje kuće imaju građevinske dozvole i uplanjene su. Također posjeduju sve neophodne priključke i useljive su. Jedna kuća je starije gradnje i sastoji se od prizemlja i jednog sprata dok je drugi objekat novo zdanje, prizeman, izgrađen od kvalitetnog materijala. Kuće se nalaze na odaljenosti od oko 3 km od centra grada.

Tražena cijena za obje kuće je 160.000 KM

Za više informacije pozovite nas na sljedeće brojeve telefona 032 / 879 399 ili 061 / 266 025

Agencija Geomedia Jelah-Tešanj