Monthly Archives: Septembar 2017

  • -

Na prodaju rekreativno-turistički objekat,općina Usora

Kategorija : Poslovni prostor

Na prodaju nekretnina označena kao katastarska parcela broj: 42/2,parcela zvana „Šljunkara“ po kulturi pašnjak 3. klase površine 5000 m2 i katastarska parcela broj 42/3 takođe zvana „Šljunkara“, po kulturi Pašnjak 3. klase površine 2000 m2, obje upisane u PL broj13, katastarska općina Tešanjka, Općina Usora.

Tražena cijena za predmetnu nekretninu iznosi 1.102.066 KM

Za više informacija možete nazvati na 032 666-481 ili na mobilni ili Viber kontakt broj 061 266-025


  • -

Na prodaju dvije parcele u KO Tešanj I, općina Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljišne parcele označene kao k.č. broj: 325/55 zv. Krndija, po kulturi Oranica/Njiva 6. klase, površine 610 m2, i k.č. broj 325/56 zv. Krndija, Oranica/Njiva 6. klase, površine 620 m2 sve upisane u Pl. broj 2235 KO Tešanj I, odnosno upisane u Zemljišnoknjižni uložak broj 3464 katastarska općina Tešanj I.

Predmetne nekretnine sačinjavaju ukupnu površinu od 1230 m2 te su samim time i pristupačne jer se nalaze pored puta.

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 ili na Viber kontakt +387 61 266 025


  • -

Zemljište u KO Raduša, općina Tešanj

Kategorija : Bez kategorije

Prodaje se sedam zemljišnih parcela u katastarskoj općini Raduša. Katastarske parcele koje su na prodaju označene su brojevima 1676 , 1677/1 , 1677/2, 2798, 2799 , 2802 , 2803/1 , 2808; CIJENA ZA PARCELE OZNAČENE BROJEVIMA 1676 , 1677/1 , 1677//2 IZNOSI: 35.000 KM. Ukupna površina tri nabrojane parcele iznosi 6032 m2. CIJENA ZA PARCELE OZNAČENE BROJEVIMA 2798 , 2799 IZNOSI: 20.000 KM. Površina nabrojanih parcela iznosi 4072 m2.

Cijena za katastarsku parcelu broj 2800/2, a na kojoj je sagrađena kuća, iznosi 50.000 KM, dok je cijena za katastarsku parcelu broj 2808, ukupne površine 5705 m2, cijena 20.000 KM

Za više informacija nazovite na 032 666-481 ili na Viber kontakt 061 266 025


  • -

Na prodaju zemljište u KO Džemilić Planje,općina Tešanj

Kategorija : Zemljište

Na prodaju suvlasnički dio katastarske parcele broj 159, katastarska općina Džemilić Planje, zvana Kosa, a koja se u katastarskom operatu vodi kao Oranica/Njiva 6. klase. Ukupna površina parcele iznosi 5841 m2.

Tražena cijena za suvlasnički dio iznosi 18.000 KM.

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 i na Viber kontakt +387 61 266 025

 


  • -

Zemljište u KO Jevadžije,općina Tešanj

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju udio u zemljišnoj parceli k.p. broj 536/1, zvana Pundača, katastarska općina Jevadžije. Ukupna površina zemljišne parcele iznosi 3175 m2.

Tražena cijena za suvlasnički dio: 40.000 KM

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 ili na Viber kontakt +387 61 266 025


  • -

Na prodaju zemljište u KO Tešanj 1

Kategorija : Zemljište

Na prodaju zemljišne parcele označene kao k.p. broj 362/4, KO Tešanj 1, zvana Krndija, na kojoj je uplanjen objekat površine 33 m2, a koja se u katastarskom operatu vodi kao Voćnjak 3. Klase ukupne površine 3679m2 i udio u katastarskoj parceli broj 362/3, ukupne površine 436 m2, a koja se u katastarskom operatu vodi kao prilazni put.

Cijena za obe parcele iznosi 13 KM/m2.

Kontakt: +387 32 666 481 ili Viber kontakt +387 61 266 025