Na prodaju zemljište u KO Piljužići

  • -

Na prodaju zemljište u KO Piljužići

Kategorija : Zemljište

Na prodaju nekretnine označene kao: k.č. broj: 1216/1 zv. „Jelačka“ oranica/njiva 3. klase površine 3870 m2, i k.č. 1209/2 zv. „Krčevina“ oranica/njiva 4. klase, površine 149 m2 1 i k.č. 1216/9 zv. „Jelačka“ prilazni put površine 700 m2 , sve upisane u K.O. Piljužiće, općina Tešanj.

Cijena po dogovoru

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona 032 / 666 481 ili 061 / 266 025

Geomedia Jelah-Tešanj

Šifra ponude A 096/17