Na prodaju nekretnine u općini Čelinac

  • -

Na prodaju nekretnine u općini Čelinac

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju nekretnine označene kao k.p. 181 (dvorište) ukupne površine 594 m2, 181 (kuća i zgrada) ukupne površine 87 m2, 308 (dvorište) ukupne površine 500 m2, 308 (Njiva), ukupne površine 27 m2, 308 ( Kuća i zgrada) ukupne površine 164 m2, 309 (Njiva 2. klase ) ukupne površine 5412 m2, 309 (Nasip) ukupne površine 241 m2 , 310 (Pašnjak 1. klase) ukupne površine 251 m2, 311 (Livada 1. klase) ukupne površine 1203 m2, 312 (Šuma 4. klase) ukupne površine 411 m2, 499 (Njiva 5. klase) ukupne površine 712 m2, 499 (Livada 3. klase) ukupne površine 70 m2, 1168 (Voćnjak 1. Klase) ukupne površine 520 m2, 1169 (Njiva 6. Klase) ukupne površine 6546 m2, 1170 (Njiva 6. Klase) ukupne površine 2272 m2, 1171 (Šuma 4. Klase) ukupne površine 1857 m2, 1525 (Pašnjak 4. Klase) ukupne površine 11 320 m2, 1525 (Pašnjak 5. Klase) ukupne površine 8712 m2, 1526 (Šuma 4. Klase) ukupne površine 398 m2, 1527 (Šuma 5. Klase) ukupne površine 2161 m2, 1543 (Njiva 5. Klase) ukupne površine 13 827 m2,1544 (Šuma 4. Klase) ukupne površine 941 m2. Ukupna površina je 58 226 m2, KO ČELINAC DONJI, OPĆINA ČELINAC.
Cijena na upit
Za više informacija možete nas kontaktirati na broj telefona 061 / 266 – 025