Category Archives: Bez kategorije

  • -

Na prodaju zemljište u KO Mravići

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju zemljište koje se nalazi na parcelama označenim kao k.č. broj 231 zv. „Krčevina“ oranica/njiva 7. klase površine 3037 m2 i k.č. broj 232,zv. „Krčevina“ prilazni put površine 296 m2, upisane u K.O. Mravići.

Tražena cijena je 4 KM / m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na brojeve telefona

032 / 666 481 ili 061 / 266 025

Geomedia Jelah-Tešanj
Šifra ponude A 095/17


  • -

Na prodaju nekretnine u općini Čelinac

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju nekretnine označene kao k.p. 181 (dvorište) ukupne površine 594 m2, 181 (kuća i zgrada) ukupne površine 87 m2, 308 (dvorište) ukupne površine 500 m2, 308 (Njiva), ukupne površine 27 m2, 308 ( Kuća i zgrada) ukupne površine 164 m2, 309 (Njiva 2. klase ) ukupne površine 5412 m2, 309 (Nasip) ukupne površine 241 m2 , 310 (Pašnjak 1. klase) ukupne površine 251 m2, 311 (Livada 1. klase) ukupne površine 1203 m2, 312 (Šuma 4. klase) ukupne površine 411 m2, 499 (Njiva 5. klase) ukupne površine 712 m2, 499 (Livada 3. klase) ukupne površine 70 m2, 1168 (Voćnjak 1. Klase) ukupne površine 520 m2, 1169 (Njiva 6. Klase) ukupne površine 6546 m2, 1170 (Njiva 6. Klase) ukupne površine 2272 m2, 1171 (Šuma 4. Klase) ukupne površine 1857 m2, 1525 (Pašnjak 4. Klase) ukupne površine 11 320 m2, 1525 (Pašnjak 5. Klase) ukupne površine 8712 m2, 1526 (Šuma 4. Klase) ukupne površine 398 m2, 1527 (Šuma 5. Klase) ukupne površine 2161 m2, 1543 (Njiva 5. Klase) ukupne površine 13 827 m2,1544 (Šuma 4. Klase) ukupne površine 941 m2. Ukupna površina je 58 226 m2, KO ČELINAC DONJI, OPĆINA ČELINAC.
Cijena na upit
Za više informacija možete nas kontaktirati na broj telefona 061 / 266 – 025

 


  • -

Na prodaju zemljIšte u K.O. Žabljak i kuća sa okućnicom u K.O. Ljetinić

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju nekretnine označene kao  k.č. broj: 697 zv. „Bukvik“ njiva 6.klase površine 1853 m2, k.č. 697 zvana Bukvik šuma 4. klase površine 610 m2,  k.č. 866 zvana Rastić, šuma 4. klase, površine 1957 m2, k.č. 877/1 zvana Gaić, šuma 4. klase površine 6186 m2, k.č. 918 zvana Grić, voćnjak 3. klase površine 3078 m2, k.č. 919 zvana Grić, njiva 6. klase, površine 1026 m2,  k.č. 943 zvana Jećmište, voćnjak 4. klase površine 1662 m2, k.č. 944 zv. Jećmište, šuma 4. klase površine 1078 m2, k.č. 945 zvana Jećmište, njiva 5. klase površine 7036 m2, k.č. 945 zvana Jećmište, njiva 6. klase površine 3418 m2, sve upisane u K.O. Žabljak. Bitno je naglasiti da je moguća i parcelarna prodaja ovih nekretnina.

Također na prodaju su i nekretnine  k.č. 562 zvana Cerik, kuća i zgrada, dvorište, njiva 2. klase ukupne površine 802 m2,  k.č. 563 zvana Cerik, oranica 5. klase, njiva 6 klase i pašnjak 3. Klase ukupne površine 8041 m2 obje upisane u K.O. Ljetinić.

Kuća se sastoji od prizemlja, jednog sprata i potkrovlja. Prodajna nekretnina posjeduje sve potrebne priključke, potpuno je adaptirana i useljiva odmah. Prizemlje objekta sastoji se od kupatila, spavaće sobe, dnevnog boravka, kuhinje špajza i balkona. Sprat kuće čine dječija soba, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon. Na potkrovlju kuće nalalaze se dječija soba, dvije spavaće sobe i kupatilo. Pored kuće nalaze se i dvije garaže, pomoćni objekat, sušara.

Prilaz kući je asfaltiran, objekat je klimatiziran.

Cijena na upit

Za više informacija nazovite 032 / 666 – 481 ili Viber kontakt 061 /  266 – 025

Geomedia Jelah-Tešanj 


  • -

Na prodaju zemljište u KO Tešanj II i KO Mekiš

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju nekretnine označene kao  k.p. broj 476/2 zvana „KOSE“ po kulturi Oranica/Njiva 6. klase,  površine 483 m2, KO Tešanj II i k.p.. broj  19/4  zvana  „DOBRO POLJE“ po kulturi  Voćnjak 4. klase  površine 599 m2, KO MEKIŠ, ukupna površina prodajnih nekretnina iznosi 1082 m2. Zemljište posjeduje urednu dokumentaciju.

TRAŽENA CIJENA : 11 KM / m2

Za više informacija možete nas kontaktirati na sljedeće brojeve: 061-266-025 / 032-879-399

GEOMEDIA JELAH-TEŠANJ
PJ Zavidovići


  • -

Zemljište u KO Raduša, općina Tešanj

Kategorija : Bez kategorije

Prodaje se sedam zemljišnih parcela u katastarskoj općini Raduša. Katastarske parcele koje su na prodaju označene su brojevima 1676 , 1677/1 , 1677/2, 2798, 2799 , 2802 , 2803/1 , 2808; CIJENA ZA PARCELE OZNAČENE BROJEVIMA 1676 , 1677/1 , 1677//2 IZNOSI: 35.000 KM. Ukupna površina tri nabrojane parcele iznosi 6032 m2. CIJENA ZA PARCELE OZNAČENE BROJEVIMA 2798 , 2799 IZNOSI: 20.000 KM. Površina nabrojanih parcela iznosi 4072 m2.

Cijena za katastarsku parcelu broj 2800/2, a na kojoj je sagrađena kuća, iznosi 50.000 KM, dok je cijena za katastarsku parcelu broj 2808, ukupne površine 5705 m2, cijena 20.000 KM

Za više informacija nazovite na 032 666-481 ili na Viber kontakt 061 266 025


  • -

Zemljište u KO Jevadžije,općina Tešanj

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju udio u zemljišnoj parceli k.p. broj 536/1, zvana Pundača, katastarska općina Jevadžije. Ukupna površina zemljišne parcele iznosi 3175 m2.

Tražena cijena za suvlasnički dio: 40.000 KM

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 ili na Viber kontakt +387 61 266 025


  • -

Na prodaju porodična kuća u KO Jelah

Kategorija : Bez kategorije

Na prodaju kuća u KO Jelah na atraktivnoj lokaciji pored magistralnog puta M4, izgrađena na parceli k.č. 1152 u KO Jelah, sagrađena na parceli površine 936m2. Pored navedene parcele na prodaju su i parcele k.č. 1153 površine 1689 m2, k.č. 1154 površine 284 i k.č. površine 996 m2.

Ukupna površina koja se prodaje je 3905 m2. Kuća se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja, odmah je useljiva. Dimenzije kuće su prilibližno 9,50 x 8,70 metara. Kuća ima urednu građevinsku dokumentaciju i komunalne priključke (voda je iz vlastitog bunara).

Tražena cijena 300.000 KM

Za sve informacije nazovite +387 32 666 481 ili na Viber kontakt +387 61 266 025


  • -

KONAK Zato što zaslužujete najbolje

Kategorija : Bez kategorije

U srcu Jelaha, neposredno uz džamiju Sulejmanija, gradimo za vas idealno mjesto za život i odmor.
Stanove KONAK vam nudimo po akcijskim cijenama tokom izgradnje.
Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i postanite vlasnik stana u zgradi KONAK, jer upravo vi zaslužujete najbolje.
Više informacija o našim stanovima možete dobiti pozivom na brojeve telefona :
032 666-481;   061 266 025;     061/595-062;